atpakalias

ãtpakalias, -ia adj. (1), -ià (34b) , Rm 1. atapakalias, atbulas: Ãtpakalias eina Ln. Tu ãtpakalią arklį stumk, o aš trauksiu ratus Trgn.
atpakaliai adv.: Reikia ... apeiti atpakaliai aplink stakles III346.
2. kita puse atsuktas, apverstas, atgalias (apie ranką): Atpakalia ranka tą virvelę numeta An. Gauna atpakalia ranka per ausį Vaižg. ^ Lyg atpakaliom rankom (prastai, kaip pakliūva) dirbtas darbas Mlt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atpakalias — ãtpakalias, atpakalià bdv. Tráukdamasis ãtpakalias ji̇̀s užkliùvo už ki̇̀biro …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpakalia — ãtpakalias, atpakalià bdv. Tráukdamasis ãtpakalias ji̇̀s užkliùvo už ki̇̀biro …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • arti — 1 arti, ãria, ãrė (orė) tr., intr. 1. SD229, R, K su arklu, plūgu dirbti, purenti žemę: Jau metas rugienos arti Kp. Žemė buvo labai sunki arti J.Jabl. Kam tep giliai arì – neit baltžemis verčiasi? Gs. Sakė tave arti nemokantį KlvD107. Orė per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atapakalias — atãpakalias, ià adj. (34b) žr. atpakalias: 1. Vis tu nori eiti atãpakalias Rk. Kai skėliau ausin, net atãpakalias pastraukė Rš. Čia nepraeis, reiks traukti vežimas atãpakalias Kp. Jis tep atãpakalias per duris ir išslinko Mrk. Eina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atatupstas — atãtupstas, à adj. (3b) 1. Slk, An, Krok atbulas, atpakalias, atžagarias: Vėžys eina atãtupstas Mlt. Mano arklys visai neina atãtupstas Rk. Kad užpuolė šunes, tai aš atãtupstas turėjau ligi namų ateiti Pnm. Traukiasi atãtupstas Prnv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbulas — ãtbulas, à adj. (3b) 1. judantis užpakaliu ar nugara į priekį, atžagarias, atkalas, atpakalias: Vėžys eit atbulas K. Išsigandusi atšoko atbulà Vrb. Uošvė atbula atsitraukė į gretimą kambarį P.Cvir. Kai mėšlą veža, labai sunku atbulì arkliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbuleikis — atbuleĩkis, ė smob. (2) Kv 1. kas atbulas, atpakalias ką daro, eina: Vėžys atbuleĩkis, t. y. eina atbulas J. 2. prk. kas vis priešinasi, vis priešingai daro, priešgina, atžagaris: Ot atbuleĩkis – aš anam vis taip sakau, o ans atbulai daro! Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgalias — ãtgalias, ià adj. (3b) 1. atgal einantis, judantis, atbulas, atpakalias, atžagarias: Aš jam botagu, o jis vis ãtgalias, vis ãtgalias, ir niekaip neina priekin, nors tu jį užkapok Prl. Kai tik arklys pamato traukinį ar autobusą, ir eina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atopakalias — atopakalias, ia adj. (1) Al, Dkšt, Šr, Vlk žr. atpakalias: 1. Atopakalias eina Lp. Kurgi tu, žmogau, atopakalias nueisi? Švn. Virtau ant ledo atopakalias ir labai galvą susitrenkiau Lš. 2. Atopakalia pusė visai negraži Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atopakalinis — atopakalinis, ė adj. atgalias, atpakalias: Valeras kaukšterėja atopakaline ranka jam per pakaušį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.